ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ 15 ευρώ

 (Από 1η Ιουνίου 2022 η γενική είσοδος επέστρεψε στά 15 € όπως προυπήρξε το 2004 μέχρι το 2010)

GENERAL ENTRANCE 15 euros

(From 1st of June 2022 the general entrance returns to 15 € as it was in 2004 until 2010)

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΙΣΟΔΟΥ

H FLEX SAUNA men's spa έχει αποδείξει έμπρακτα τη στήριξη των πελατών της όλα αυτά τα χρόνια και ιδιαίτερα σε δοκιμασίες

σαν την οικονομική κρίση σταθήκαμε δίπλα στο πρόβλημα με όποιο κόστος.

Για 12 χρόνια μειώσαμε τήν είσοδο λαμβάνοντας υπόψην τον μεγάλο αριθμό υπηρεσιών που προσφέρουμε

και αυτό αποδεικνύεται από την ικανοποίηση της εκτεταμένης πελατείας μάς.

 

Η FLEX SAUNA άνοιξε το 2004 με ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟ 15€ και για 19 χρόνια δεν έκανε ποτέ καμία αύξηση στην είσοδο πάνω από 15€.

Το 2010 λόγω οικονομικής κρίσης μειώσαμε την είσοδο από τα 15€ στα 10€ και σε άνεργους 7€ .

Το 2017 αρχίσαμε σταδιακά να επιστρέφουμε τήν είσοδο στα 15€ εκεί πού ήταν το 2004 όπως είχαμε προαναγγείλει .

Το 2017 η είσοδος έγινε 12€ από 10€ .

Το 2019 η είσοδος έγινε 13€ από 12€ .

Το 2022 η είσοδος επέστρεψε ξανά στα 15€ όπως προυπήρξε το 2004 μέχρι το 2010 στό χώρο μάς.

 

Η γενική είσοδος ήταν μειωμένη απο το 2010 καί γιά 12 χρόνια δεν κάναμε ποτέ καμία αύξηση αλλά ανίθετα μειώσαμε την είσοδο.

Γιά 12  χρόνια είχαμε την χαμηλώτερη είσοδο στην Ευρώπη.

Δείτε παρακάτω όλες τις προσφορές μας.

FLEXIBLE ENTRIES TO ALL

Ευέλικτες προσφορές για όλους !

Πάσο 20 ευρώ για μία μέρα

Είσοδος με δικαίωμα να φύγεις και να επιστρέψεις την ίδια μέρα

Πάσο 25 ευρώ για 2 μέρες

Είσοδος για 2 συνεχόμενες μέρες

********** 

One day pass: 20 euros 
Entrance with the right to leave and return the same day
Two days pass: 25 euros 
Entrance for 2 consecutive days

ΜΙΝΙ HAPPY HOUR 23:00 - 23:30

ΕΙΣΟΔΟΣ 10€ σε όλους μετά της 23:00 !

********** 

ΜΙΝΙ HAPPY HOUR 11pm - 11:30pm

ENTRANCE 10€ to everybody after 11pm !

ΥOUNG DAY

ΕΙΣΟΔΟΣ 10€ κάθε Δευτέρα όλη μέρα σε άτομα μέχρι και 30 ετών

YOUNG BULL

EIΣΟΔΟΣ 7€ κάθε πρώτη Δευτέρα του μήνα σε άτομα μέχρι και 30 ετών

**********

ΥOUNG DAY
ENTRANCE 10€ every Monday all day to people until 30 years old

YOUNG BULL
ENTRANCE 7€ every first Monday of the month to people until 30 years old

 Σολάριουμ 20 λεπτά 7 ευρώ

********** 

Solarium 20 minutes 7 euros

ΚΑΡΤΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ

Απο το 2004 μέχρι το 2010 είχαμε κάρτες επισκέψεων με μειωμένη είσοδο και τις σταματήσαμε το 2010

γιατί μειώσαμε την ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟ απο 15 ευρώ στα 10 ευρώ.  (Η είσοδος τώρα είναι 15ευρώ).

Κατά καιρούς βγάζουμε κάρτες επισκέψεων όπως τον χειμώνα τού 2023 καί έγιναν SOLD OUT.

Αργότερα ξανά ίσως βγάλουμε κάποιες κάρτες επισκέψεων για περιορισμένο χρόνο με εσωτερική διαφήμιση.

CARD VISITS

From 2004 to 2010 we had low entrance visits cards which we stopped in 2010

because we reduced the GENERAL ENTRΑNCE from 15 euros to 10 euros.   (Now the entrance is 15 euros).

Sometimes we issue low entrance visit cards like in the winter 2023 and they became SOLD OUT.

We may issue some business cards again later with internal advertising.

 © 2004 - 2023  FLEX SAUNA men's spa  -  All Right Reserved 

sauna Entrance in Europe

ONE OFF

it is known that several saunas in Europe almost every day have a low entrance for people up to 26 years old.

We have low admission only every Monday for people up to 30 years old, admission is 10 euros on happening YOUNG MONDAY instead of 15 euros which is normaly.

Αlso every 1st Monday of the month for people up to 30years old the entrance is 7euro on happening YOUNG BULL instead of 15 euros which is normaly.

The YOUNG MONDAY has some people up to 30 years old but nothing crazy, but the YOUNG BULL has somewhat more people.

(Every Monday everyone enters the space and not only people up to 30 years old, simply the offer is only for people up to 30 years old)

Τονίζεται ότι αρκετές σάουνες στήν Ευρώπη έχουν σχεδόν κάθε μέρα χαμηλή είσοδο σε άτομα μέχρι καί 26 ετών.

Εμείς έχουμε χαμήλή είσοδο μόνο κάθε Δευτέρα σε άτομα μέχρι καί 30 ετών η είσοδος είναι 10 ευρώ στό hapening YOUNG MOΝDAY αντί 15 ευρώ πού είναι κανονικά.

Επίσης κάθε 1η Δευτέρα τού μήνα σε άτομα μέχρι καί 30 ετών η είσοδος είναι 7 ευρώ στο happening YOUNG BULL αντί 15 ευρώ πού είναι κανονικά σε όλους.

Το YOUNG MONDAY έχει κάποιο κόσμο μέχρι καί 30 ετών nothing crazy αλλά κάπως περισσότερο κόσμο έχει το YOUNG BULL.

(Κάθε Δευτέρα μπαίνουν όλοι στό χώρο καί όχι μόνο άτομα μέχρι καί 30 ετών, απλά η προσφορά είνο μόνο γιά άτομα μέχρι καί 30 ετών)

mini