ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ 15 ευρώ

Σας ενημερώνουμε ότι από την 1η Ιουνίου 2022 η γενική είσοδος από 13 € επιστρέφει στα 15 € όπως ήταν το 2004 έως το 2010.

GENERAL ENTRANCE 15 euros

We inform you that from June 1, 2022 the general entrance returns to 15 € as it was in 2004 until 2010.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΙΣΟΔΟΥ

H FLEX SAUNA men's spa έχει αποδείξει έμπρακτα τη στήριξη των πελατών της όλα αυτά τα χρόνια και ιδιαίτερα σε δοκιμασίες

σαν την οικονομική κρίση σταθήκαμε δίπλα στο πρόβλημα με όποιο κόστος.

Για 18 χρόνια είχαμε την πιο ανταγωνιστική είσοδο, λαμβάνοντας υπόψη τον μεγάλο αριθμό υπηρεσιών που προσφέρουμε,

και αυτό αποδεικνύεται από την ικανοποίηση της εκτεταμένης πελατείας.

 

Η FLEX SAUNA άνοιξε το 2004 με ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟ 15€ και για 18 χρόνια ποτέ δεν έγινε καμία αύξηση στην είσοδο πάνω από 15€.

Το 2010 λόγω οικονομικής κρίσης μειώσαμε την είσοδο από 15€ στα 10€ και σε άνεργους 7€ .

Απο το 2017 άρχισε σταδιακά η είσοδος να επιστρέφει στα 15€ εκεί πού ήταν το 2004 .

Το 2017 η είσοδος πήγε 12€ από 10€ .

Το 2019 η είσοδος πήγε 13€ από 12€ .

Το 2022 η είσοδος επέστρεψε στα 15€ εκεί που ήταν το 2004 μέχρι το 2010.

 

Η γενική είσοδος στη FLEX SAUNA ήταν μειωμένη απο το 2010 γιά 12 χρόνια και ποτέ δεν έγινε καμία αύξηση στην είσοδο παρά μόνο μείωση.

Γιά 12  χρόνια είχαμε την χαμηλώτερη είσοδο στην Ευρώπη.

Δείτε παρακάτω όλες τις προσφορές μας.

ΝEW! FLEXIBLE ENTRIES TO ALL

Νέες ευέλικτες προσφορές για όλους !

Πάσο 20 ευρώ για μία μέρα

Είσοδος με δικαίωμα να φύγεις και να επιστρέψεις την ίδια μέρα

Πάσο 25 ευρώ για 2 μέρες

Είσοδος για 2 συνεχόμενες μέρες

********** 

One day pass: 20 euros 
Entrance with the right to leave and return the same day
Two days pass: 25 euros 
Entrance for 2 consecutive days

HAPPY HOUR 23:00 - 24:00

ΕΙΣΟΔΟΣ 10€ σε όλους μετά της 23:00 !

********** 

HAPPY HOUR 11pm - 12am

ENTRANCE 10€ to everybody after 11pm !

ΥOUNG DAY

ΕΙΣΟΔΟΣ 10€ κάθε Δευτέρα όλη μέρα σε άτομα μέχρι και 30 ετών

YOUNG BULL

EIΣΟΔΟΣ 7€ κάθε πρώτη Δευτέρα του μήνα σε άτομα μέχρι και 30 ετών

**********

ΥOUNG DAY
ENTRANCE 10€ every Monday all day to people until 30 years old
YOUNG BULL
ENTRANCE 7€ every first Monday of the month to people until 30 years old

 Σολάριουμ 20 λεπτά 10 ευρώ

********** 

Solarium 20 minutes 10 euros

ΚΑΡΤΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ

Απο το 2004 μέχρι το 2010 είχαμε κάρτες επισκέψεων με μειωμένη είσοδο και τις σταματήσαμε το 2010

γιατί μειώσαμε την ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟ απο 15 ευρώ στα 10 ευρώ.  (Η είσοδος τώρα είναι 15ευρώ).

Κατά καιρούς βγάζουμε κάρτες επισκέψεων όπως τον χειμώνα τού 2022 καί έγιναν SOLD OUT.

Αργότερα ξανά ίσως βγάλουμε κάποιες κάρτες επισκέψεων για περιορισμένο χρόνο με εσωτερική διαφήμιση.

CARD VISITS

From 2004 to 2010 we had low entrance visits cards which we stopped in 2010

because we reduced the GENERAL ENTRΑNCE from 15 euros to 10 euros.   (Now the entrance is 15 euros).

Sometimes we issue low entrance visit cards like in the winter of 2022 and they became SOLD OUT.

We may issue some business cards again later with internal advertising.

Share

 © 2004 - 2021  FLEX SAUNA men's spa  -  All Right Reserved